ONLINE SUPPORT

0906 955 057

INTERNATIONAL PARTNERSHIP

 

We are supplying such as: Flexible Couplings, Shaft Coupling, Fluid coupling, Gear coupling, torque limit coupling, Locking Assembly, Electric motor, gear motor, gearbox, Water Pump, Measure belt tension, Leak Test Machine, backstop, Freewhell Clutches....

Distributor for RingfederHelmkeHilger U. KernWestcar, KBK-Antriebstechnik, WichmannCross Morse, Siemens Flender, KTRRingspann, I.Mak Reduktor, Van der graaf, Timken, Rovatti, SKF, JAC Couplings, PT Couplings.

thiết bị khóa trục Ringfeder   Khớp nối thủy lực Westcar   Động cơ điện helmke ba pha
www.ringfeder.com   www.westcar.it   www.helmke.de
         
thiết bị đo lực căng dây đai Hilger U.Kern   khớp nối Rotex KTR   Động cơ điện Siemens
www.hilger-kern.de   www.ktr.com   www.siemens.com
         
Bộ chống quay ngược RINGSPANN - Vòng bi một chiều   Động cơ tang trống Van der graaf   Động cơ giảm tốc, hộp giảm tốc I.Mak
www.ringspann.com   www.vandergraaf.com   www.imakreduktor.com
         
khớp nối JAC CR3545   máy bơm nước công nghiệp Rovati   Water pump, Saer pump
www.jacoup.co.kr   Website: www.rovatti.com   www.saerelettropompe.com
         
Khớp nối trục Cross Morse   bạc đạn, vòng bi Timken   bạc đạn, vòng bi SKF
www.cross-morse.co.uk ..... www.timken.com ..... www.skf.com